diumenge, 12 d’abril del 2020

Curs 2018 – 2019 | Escola Sant Pere | Pàgina 19

A partir del 14 d'abril els infants de Primària començarem a treballar virtualment amb la plataforma Moodle.

Cada alumne disposarà d'un usuari i una contrasenya per tal d'accedir a les diferents activitats setmanals.
L'enllaç és el següent: